Persoonlijke hulpmiddelen

Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Navigatie

Navigatie
Navigation menu
Document acties
U bent hier: Home / Nieuws / Advies over de instelling van een beroep

Advies over de instelling van een beroep

Het gemeentecollege informeert de bevolking dat er 2 beroepen worden ingesteld bij de Waalse regering door Gemeente Silly, door Mr Filip DEBAERDEMAEKER tegen de beslissing van de technische functionaris en de afgevaardigde functionaris van 12 july 2019 die een gecombineerde vergunning verleent voor het bouwen en de exploitatie van 2 windmolens met een hoogte van 130m met voor elk een transformator van een vermogen van 2000 tot 3200kVA, van hun toegangswegen, van de kabels voor de ondergrondse elektrische aansluiting, van de ruimtes voor onderhoud et van een elektrische cabine op het grondgebied van de gemeente Silly, Chemin Royal te 7830 Hellebecq.

Het bericht zal uitgehangen worden vanaf 20 augustus 2019 tot 09 september 2019.

Tijdens de aanplakperiode kan het besluit geraadpleegd worden op het gemeentebestuur op de Milieu Dienst – administratief centrum, Koningin Astridlaan 18 b te 7850 Edingen, elke werkdag tijdens de diensturen van 8u15 tot 12 uur en woensdag ook van 13u30 tot 16 uur of zaterdagochtend.

Als de raadpleging plaatsvindt op zaterdagochtend, moet de persoon die het dossier wenst in te kijken uiterlijk vierentwintig uur op voorhand afspraak maken bij Milieu Dienst - Claudine DECUYPER - 02/397.14.40.

Er zal worden geïnstrueerd om het te gebruiken en het zal worden uitgesloten op grond van artikel 40 van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning en van de artikelen 20 tot 26 van het Waalse Regering decreet van 04 juli 2002 betreffende de procedure en diverse maatregelen inzake de uitvoering van het besluit.

Het besluit of het ontbreken van het besluit van de Waalse regering zal worden bekendgemaakt aan de bevolking door middel van het plaatsen van een bericht aan de bevolking in overeenstemming met de artikelen 38 en 40 § 5 van het decreet van 11 maart 1999 aangehaald.

Opgemaakt te Edingen, 14 augustus 2019.

 

De Directeur generaal,                           Het Gemeentecollege,

  Rita VANOVERBEKE                          Olivier SAINT-AMAND

                                                                    Burgemeester