Persoonlijke hulpmiddelen

Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Navigatie

Navigatie
Navigation menu
Document acties
U bent hier: Home / Nieuws / Bekendmaking - Besluit

Bekendmaking - Besluit

STAD EDINGEN

INRICHTINGEN MET INSTALLATIES OF ACTIVITEITEN INGEDEELD KRACHTENS HET DECREET VAN 11 MAART 1999 BETREFFENDE DE MILIEUVERGUNNING

BEKENDMAKING - BESLUIT

 

De burgemeester deelt de bevolking mee dat de Waalse regering de beslissing van het gemeentecollege van 13 juni 2019 heeft bevestigd, waarbij aan TROJAN INVEST - Drève des Peupliers, 8 in 1380 LASNE/OHAIN - een gecombineerde vergunning werd verleend voor het onderhoud, de regularisatie, de verbouwing en de uitbreiding van een ruitercentrum voor de paardenfokkerij gelegen in de Labliaustraat, 6 in 7850 ENGHIEN.

Het bericht zal uitgehangen worden vanaf 31 oktober 2019 tot 20 november 2019.

Tijdens de aanplakperiode kan het besluit geraadpleegd worden op het Administratief centrum, Milieu Dienst – Koningin Astridlaan 18b te 7850 EDINGEN - elke werkdag tijdens de diensturen van 8.15 tot 12 uur en woensdag ook van 13.30 tot 16 uur of op zaterdagochtend.

Als de raadpleging plaatsvindt op zaterdagochtend, moet de persoon die het dossier wenst in te kijken uiterlijk vierentwintig uur op voorhand afspraak maken bij Milieu Dienst – Mw Claudine DECUYPER - 02/397.14.40.

Een beroep tot nietigverklaring wegens overtreding van hezij substantiële, hetzij op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen, mogen verschrijnen voor de Raad van State tegen de genomen beslissing door elke partij die een letsel of belangstelling heeft.

De Raad van State, sectie administratie – Wetenschapstraat 33 te 1040 Brussel - kan aanhangig gemaakt worden door een verzoekschrift, getekend door een persoon of door een advokaat, en dit binnen de 60 dagen na de notificatie of de bekendmaking van de beslissing.

Het recht van toegang tot het dossier staat open voor eenieder zoals vermeld in de Iste titel van het derde deel van Iste boek van het Milieuwetboek.

Edingen, 28 oktober 2019.

 

De Burgemeester,

Olivier SAINT-AMAND