Persoonlijke hulpmiddelen

Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Navigatie

Navigatie
Menu de navigation
Document acties
U bent hier: Home / Nieuws / BEKENDMAKING - BESLUIT uitbating van een fokken van paarden, Labliaustraat

BEKENDMAKING - BESLUIT uitbating van een fokken van paarden, Labliaustraat

BEKENDMAKING - BESLUIT

De Burgemeester brengt ter kennis van de bevolking dat een unieke vergunning klasse 2 toegestaan werd door het Gemeentecollege op 13 juni 2019 ten gunste van de N.V. TROJAN INVEST voor de uitbating, de afbraak, de transformatie en de uitbreiding van een bestaand ruitercentrum voor het fokken van paarden gelegen Labliaustraat, 6 te 7850 Edingen.

Het bericht zal uitgehangen worden vanaf 24 juni 2019 tot 13 juli 2019.

Tijdens de aanplakperiode kan het besluit geraadpleegd worden op het gemeentebestuur op de Dienst Milieu – Administratief centrum, Koningin Astridlaan 18 b te 7850 Edingen, elke werkdag tijdens de diensturen van 8u15 tot 12 uur en woensdag ook van 13u30 tot 16 uur of zaterdagochtend.

Als de raadpleging plaatsvindt op zaterdagochtend, moet de persoon die het dossier wenst in te kijken uiterlijk vierentwintig uur op voorhand afspraak maken bij Milieu Dienst - Claudine DECUYPER - 02/397.14.40.

Een beroep is mogelijk bij de Waalse Regering, voor elke persoon of vereniging die zich getroffen voelt, als ook bij de technische functionaris.

Om aanvaardbaar te zijn, moet het beroep per aangetekend schrijven gebeuren ter attentie van de Minister van Milieubescherming, bij de Direction Générale Opérationnelle de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et de l’Environnement, Département des Permis et Autorisations (avenue Prince de Liège 15 – 5100 JAMBES) of afgegeven worden tegen ontvangstbewijs bij de technische functionaris die bevoegd is voor dergelijk beroep (Direction Générale Opérationnelle de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et de l’Environnement) binnen de 20 dagen vanaf:

het ontvangen van het besluit voor de aanvrager of voor de technische functionaris;

de eerste dag van uithang van het besluit;

Het beroep is getekend door de klager op het officieel formulier, bijlage 11 van het decreet van het Waals Gewest van 4 juli 2002, betreffend diverse uitvoeringsmaatregelen van het decreet van 11 maart 1999 ter betrekking met de milieuvergunning. Dit document is beschikbaar bij de dienst milieuvergunningen. Het beroep is niet opschorsend behalve als deze ingediend is door de technische functionaris.

De klager moet een bewijs van storting van 25 € aan het beroep hechten, te storten op de rekening 091-21500215-45 van het “Service public de Wallonie, Département des Permis et Autorisations”, volgens het artikel 177 van het decreet van 11 maart 1999.

Het recht op toegang tot het dossier is voorzien binnen de grenzen van het decreet van 13 juni 1991 betreffende de vrijheid voor informatie aan alle burgers wat betreft milieubescherming.

Edingen, 20 juni 2019

De Burgemeester,

Olivier SAINT-AMAND