Persoonlijke hulpmiddelen

Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Navigatie

Navigatie
Navigation menu
Document acties
U bent hier: Home / Nieuws / De redenen voor de verhoging van de afval belasting

De redenen voor de verhoging van de afval belasting

Voor het afvalbeheer eist het Waalse Gewest van de gemeenten dat zij de "werkelijke kosten" vaststellen. De gemeente is daarom verplicht om haar inwoners de volledige kosten te rekenen voor het inzamelen, recycleren en verwerken van het opgehaalde afval van deur tot deur, in vrijwillige afgiftepunten en in het containerpark. Voor 2020 heeft Ipalle de verschillende gemeenten van Wallonie Picarde op de hoogte gebracht van een aanzienlijke stijging van de kosten voor afvalinzameling en -verwerking, containerparken INBEGREPEN. Voor de Stad Edingen zullen de door IPALLE opgeëiste kosten voor afvalbeheer € 59,91 per inwoner bedragen, inclusief de belastingen van het Waalse Gewest voor verbranding en containerparken.

 

De gemeenteraad heeft daarom besloten de afvalbelasting vast te stellen op :

 

 

Alleenstaande

Gezin (2 personen)

Gezin (3 personen of meer)

Belasting

59,91 €

119,82 €

179,73 €

 

 

 

 

 

 

Dit bedrag weerspiegelt precies de kosten die IPALLE vraagt, behalve voor gezinnen van meer dan 3 personen die een vermindering krijgen voor de 2e en volgende kinderen. Bij de door IPALLE opgeëiste kosten worden ook de gemeentelijke kosten van het administratieve beheer toegevoegd. Om het budget in evenwicht te brengen, ondanks dit voordeel voor de gezinnen en de administratieve beheerskosten, rekenen we op de inkomsten uit de verkoop van de zakken.

 

 

Hoewel het bedrag van de belasting is gestegen, is de prijs van de zakken sterk gedaald: van 1,85€ / zak van 60 liter naar 1,20€. De prijs van de zak van 30 liter bedraagt nu 0.60€.

 

Ook willen we benadrukken dat Edingenaars niet alleen gratis zakken krijgen, maar ook gratis openingen voor de PAV’s" huishoudelijk afval" (afgiftepunten). Alle andere afgiftepunten zijn gratis.

 

 

 

Alleenstaande

Gezin (2 personen)

Gezin (3 personen of meer)

Aantal gratis zakken

10 de 30 liter

10 de 60 liter

20 de 60 liter

Aantal gratis openingen van afgiftepunten

10 de 30 liter

20 de 30 liter

30 de 30 liter

 

 

Er zijn twee redenen voor de aanzienlijke verhoging van de afvalbeheersbijdragen.

 

- De stijging van de transportkosten. Afvalinzamelingsbedrijven worden geconfronteerd met toenemende mobiliteitsproblemen en moeten verkeersbelastingen betalen.

- Stijgende kosten voor de terugwinning en verwerking van materialen uit de recyclageparken.

 

Dit heeft een negatieve invloed op de resultaten van de intergemeentelijk bedrijf IPALLE, die daarom een grotere bijdrage van de gemeenten vraagt, die wordt doorgestoten naar de burgers.

 

 

Dit jaar wordt met de installatie van 14 vrijwillige afgiftepunten, de inzameldienst voor de Edingenaars versterkt en diverser. Keukenafval, dat 30 tot 40% van het volume van de vuilniszakken uitmaakt, kan gratis worden weggegooid in de container voor "organische stof".Vanaf dit jaar kunnen bijna alle plastic verpakkingen worden weggegooid in de blauwe zakken en afgiftepunten voor "PMC".

 

 

De afgiftepunten hebben hun nut bewezen voor vele huishoudens tijdens de lockdown periode. De afgiftepunten hebben hun nut bewezen voor vele huishoudens tijdens de lockdown periode. Terwijl containerparken in heel België gesloten waren, konden de inwoners van Edingen hun PMC’s en organisch afval via deze afgiftepunten blijven weggooien.

 

Het volume van de afvalzakken kan dus met 50% worden verminderd door huishoudens die hun afval actief sorteren. Hierdoor wordt de huis-aan-huisophaling slechts één week op twee uitgevoerd. Dit zal kosten beperken en zo dus ook de belasting die van de bevolking van Edingen wordt geëist.

 

Wat betreft de inzameling van PMC in de vrijwillige afgiftepunten, dit is een proefproject dat wordt uitgevoerd met IPALLE en FOST PLUS. Dit project zal geëvalueerd worden. Tot op heden is besloten om de ophaling aan huis te verlengen tot eind augustus 2020.