Persoonlijke hulpmiddelen

Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Navigatie

Navigatie
Menu de navigation
Document acties
U bent hier: Home / Nieuws / EVALUATIEONDERZOEK NAAR WEERSLAGEN OP HET LEEFMILIEU

EVALUATIEONDERZOEK NAAR WEERSLAGEN OP HET LEEFMILIEU

BERICHT AAN DE BEVOLKING

EVALUATIEONDERZOEK NAAR WEERSLAGEN OP HET LEEFMILIEU

INFORMATIEVERGADERING VÓÓR HET EVALUATIEONDERZOEK

Het gemeentecollege van Edingen brengt ter kennis van de bevolking dat het bedrijf EDF LUMINUS een gecombineerde vergunningsaanvraag plant in te dienen betreffende het oprichting van een park van 4 windturbines, een hoofdcabine, toegangswegen, montageruimtes en het leggen van elektrische kabels, in de buurt van het dorp Gibecq en van de spoorweg en langs de N57.

Dit project maakt deel uit van het Europese, nationale en regionale beleid om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Daarvoor wordt op woensdag 18 september 2019 om 18.30 uur een eerste informatievergadering georganiseerd in de gemeenschappelijke ruimte "Le Foyer d'animation" - Place de Gibecq te 7823 Gibecq.

Het doel van deze informatievergadering is om :

  • de aanvrager in staat te stellen zijn project in te dienen ;
  • het publiek in staat te stellen zich te informeren en opmerkingen en suggesties met betrekking tot het project te maken ;
  • indien een effectbeoordeling vereist is overeenkomstig de artikelen D.66, §2, en D.68, §§2 en 3 van het Milieubesluit :
  • specifieke kwesties aan te wijzen die in de effectbeoordeling kunnen worden behandeld ;
  • technische alternatieven voor te stellen die redelijkerwijs door de aanvrager in overweging kunnen worden genomen en waarmee bij de uitvoering van de effectbeoordeling rekening kan worden gehouden.
  • te specificeren dat de milieueffectbeoordeling in een grensoverschrijdende context zal worden uitgevoerd.

 

Dit project is onderworpen aan een milieueffectbeoordeling (MER) in het kader van het AGW van 4 juli 2002, waarin de lijst van projecten is vastgesteld die aan een milieueffectbeoordeling moeten worden onderworpen, alsmede de geclassificeerde installaties en activiteiten.

Na deze vergadering wordt iedereen uitgenodigd om binnen de 15 dagen na de datum van de vergadering, d.w.z. tot en met 3 oktober 2019, zijn opmerkingen en suggesties voor het uitvoeren van de impactstudie schriftelijk toe te zenden aan het gemeentecollege van Ath, rue de Pintamont, 54 te 7800 Ath (met een kopie aan LUMINUS, rue du Pont du Val, 1 te 4100 Seraing), met vermelding van zijn naam en adres.

Informatie kan worden verkregen bij de heer Jacques TRAVIESO, rue du Pont du Val, 1 te 4100 Seraing of per e-mail : amFjcXVlcy50cmF2aWVzb0BsdW1pbnVzLmJlLg==

Opgemaakt te Edingen op 30 augustus 2019.

 

De Directeur generaal,            Het Gemeentecollege,

  Rita VANOVERBEKE           Olivier SAINT-AMAND

                                                    Burgemeester