Persoonlijke hulpmiddelen

Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Navigatie

Navigatie
Navigation menu
Document acties
U bent hier: Home / Nieuws / Mark: de oorzaken van de overstromingen zijn gekend

Mark: de oorzaken van de overstromingen zijn gekend

De technische diensten van de provincie Henegouwen, onder wiens beheer de Mark valt (waterweg van 2e categorie), van de stad Edingen en van IPALLE gingen woensdagmorgen 30 juni op de plaats van overstroming. Hun oordeel is duidelijk en unaniem: de INFRABEL-werken ter hoogte van de brug onder de spoorlijn Edingen-Doornik vormden een ernstig obstakel voor de goede doorstroming van het water en veroorzaakten dan ook de overstroming van het dorp Mark.

Vrij uitzonderlijke hoeveelheden water

Tussen 18u en 19u30 werd 55 liter water per vierkante meter gemeten met zelfs een piek van 70 liter ten zuiden van het gehucht Labliau. waar nog 55 liter moet worden toegevoegd tijdens de minder intense neerslag in de uren daarna. Die uitzonderlijke waterhoeveelheden hebben de beide tijdelijke overstromingsgebieden (ZIT), die in 2012 in werking traden en sindsdien het dorp Mark hebben beschermd tegen overstromingen, doen overlopen.

De overstromende beken overspoelden zowel de snelweg A8 als de Steenweg op Aat. Ook talrijke omwonenden kregen te maken met wateroverlast. Maar de overstromingen rond de Plaats van Mark zouden dit niveau niet bereikt hebben zonder een andere gebeurtenis die de goede doorstroming van het water bij de uitgang van het dorp verhinderde...

Overvloedige regen verklaart niet alles

Om de redenen aan de massale watertoevoer in de dorpskern te begrijpen onderzocht IPALLE ook de aan de gang zijnde werkzaamheden aan de spoorbrug over de Mark. Om het herstel van die brug goed te laten verlopen werd de Mark eerder gekanaliseerd in een aantal buizen. Dit leidde nu tot een opstopping. Zo constateerde IPALLE een verschil van waterniveau tussen stroomopwaarts en stroomafwaarts de brug van om en bij de 2 meter. Ook werden die buizen gedeeltelijk belemmed door veel werfafval (paletten, planken,...). IPALLE heeft opnieuw vastgesteld dat er na de brug geen overstroming van de rivier is geweest.

In zijn analyserapport concludeert IPALLE dan ook dat “de overstromingen te wijten waren aan de overvloedige regenval maar ook aan de ‘wurging’ van de Mark als gevolg van de INFRABEL-werken”.

Het water dat afvloeit naar de brug is afkomstig van de Mark, de Odru en de Bellebeek. Samen overspannen zij een stroomgebied dat zich uitstrekt over Hoves, Mark, Labliau en een deel van Sint-Pieters-Kapelle. Een belemmering in de buurt van het cruciaal punt van samenvloeiing leidt bij zware neerslag onvermijdelijk tot catastrofale gevolgen.

De analyse van de technici van IPALLE bevestigt ook de waarnemingen van het gemeentepersoneel dat eveneens de oorzaak legt bij de aan de gang zijnde INFRABEL-werken.

Grote schade

Op aangeven van het stadsbestuur hebben woensdagmorgen zowel de ingenieurs van de provincie als de verantwoordelijken van de INFRABEL-site nota genomen van de omvang van de overstroming en werd onmiddellijk opdracht gegeven om via een kraan de dam die eveneens voor de werken werd opgezet gedeeltelijk te ontmantelen.

Eens de doorgang was vrijgemaakt zakte het waterpeil op de Plaats van Mark vrij vlug, wat alle hypotheses valideert die door de verschillende bovengenoemde waarnemers zijn geformuleerd. Een foto- en videoverslag getuigt van deze waarnemingen.

De waterschade is uitermate aanzienlijk voor de bewoners op en rond die Plaats van Mark. De gemeentelijke autoriteiten waren vanaf de eerste uren van de overstroming en gedurende de gehele gebeurtenis ter plaatse. De brandweer en gemeentewerkers boden hulp aan de slachtoffers. De verzekeraars kwamen in actie om de feiten (waaronder de brug van de Mark) te observeren en hun klanten te adviseren.

Waterzuiveringsinstallatie buiten gebruik

IPALLE heeft eveneens laten weten dat de afvalwaterzuiveringsinstallatie van Edingen (Mark) op dinsdag 29 juni om 23:45 uur werd stilgelegd. Door de aanwezigheid van 1,60 m water in de gebouwen zijn vooral de hoogspanningstransformator en de elektrische panelen buiten werking. De zuiveringsinstallatie zal mogelijk voor enkele weken inactief zijn.