Persoonlijke hulpmiddelen

Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Navigatie

Navigatie
Navigation menu
Document acties
U bent hier: Home / Nieuws / OPENBAAR ONDERZOEK

OPENBAAR ONDERZOEK

OPENBAAR ONDERZOEK op grond van:

Link naar het onderzoek

• Artikels D.29-7 en volgende van het Milieuwetboek
• Artikel 24 van het decreet van 06/02/2014 betreffende de gemeentewegen

De gemeenteadministratie laat weten dat de heer Jean-François FONTANA, die namens de BVBA “Feeling Green” optreedt, gevestigd te Chemin du Château d’Eau 27 in 7090 Hennuyères, een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning heeft ingediend met het oog op het uitvoeren van de volgende werken op de terreinen gelegen in de Brigade Pironstraat in de sector van Lettelingen, gekadastreerd 3e divisie sectie B nummers 191K, 191H, 202R, 202S, 202T, 204D en 202 X:

1. Het slopen van de bestaande gebouwen en het bouwen van 28 appartementen verdeeld over 2 gebouwen en 37 eengezinswoningen met privé en gemeenschappelijke groene ruimtes;
2. Het wijzigen van de bestaande weg en het aanleggen van nieuwe wegen, wandelpaden inbegrepen.

Het project wijkt af van de stedenbouwkundige voorschriften in de gemeentelijke handleiding voor stedenbouw wat betreft:

1. Titel III: voorschriften voor gebouwen van toepassing op alle gedifferentieerde ruimtes: reliëf van de bodem (art. 6) en dakhelling (art. 14),
2. Titel IV, hoofdstuk 7: voorschriften voor gebouwen, specifiek voor minder dichtbevolkt of landelijk gebied: inplanting – groep woningen (art. 127), inplanting – inspringstrook (art. 127), verhouding nokken/gevel (art. 128), hoogte onder de dakgoot (art. 128), dakhelling van de bijvolumes (art. 129), materialen (art. 130),
3. Titel VI, hoofdstuk 5: voorschriften voor wegen, specifiek voor straten in residentiële of ambachtelijke verkavelingen voor nieuwe wegen: organisatie van de weg (art. 243), voetpaden (art. 244), wegdek (art. 247).

Het dossier bevat een milieu-effectenstudie – Artikel D.29-1, §4, punt b, 1° van het Milieuwetboek (project categorie B). Groepsbouwproject op een oppervlakte van 2 hectare en meer (rubriek 70.11.02).

De duur van dit onderzoek bedraagt 30 dagen.

Gezien de wereldwijde gezondheidscrisis en om de verspreiding van COVID-19 te beperken, werkt de administratie in gesloten kantoren. Het dossier is daarom alleen op afspraak beschikbaar. Vragen voor technische uitleg en/of voor het maken van een afspraak kunnen verstuurd worden bij de stedenbouwdienst – tel : 02/397.14.30 – mail : dXJiYW5pc21lQGVuZ2hpZW4tZWRpbmdlbi5iZS4=

Het dossier kan ook worden geraadpleegd op maandag tot 20 u. Om het dossier tot 20u bekeken, moet een afspraak gemaakt worden uiterlijk 24 u tevoren bij de stedenbouwdienst – tel: 02/397.14.30 – mail: dXJiYW5pc21lQGVuZ2hpZW4tZWRpbmdlbi5iZQ==, op het Administratief Centrum – Koningin Astridlaan nr 18b te 7850 Edingen.

Wie dat wil, kan zijn opmerkingen schriftelijk of mondeling aan de gemeenteadministratie formuleren binnen de hierboven vermelde termijn, tot de afsluiting van het onderzoek. Mondelinge bezwaren en opmerkingen worden op afspraak door de adviseur ruimtelijke planning verzameld, of, bij ontstentenis, door de gemeenteambtenaar die daartoe is gemachtigd.

De overheid die is bevoegd om over de aanvraag te beslissen die het voorwerp van dit openbaar onderzoek vormt, is het Gemeentecollege van de Stad Edingen.