Persoonlijke hulpmiddelen

Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Navigatie

Navigatie
Navigation menu
Document acties
U bent hier: Home / Nieuws / OPENBAAR ONDERZOEK

OPENBAAR ONDERZOEK

Betreft:

  • Het ontwerpdecreet van de Waalse regering ter uitvoering van het decreet van 4 oktober 2018 tot wijziging van verschillende teksten met betrekking tot waterlopen ;
  • Het ontwerpdecreet van de Waalse regering betreffende de kennisgevingen en vergunningen die kunnen worden afgegeven krachtens artikel 58 bis van de wet van 12 juli 1973 op de natuurbescherming ;
  • Het project om prioritaire waterlopen in kaart te brengen voor het herstel van het vrije verkeer van vis ;
  • Het milieueffectenrapport (MER) van deze projecten.

 

Het Gemeentecollege informeert de bevolking dat een openbaar onderzoek betreffende bovenbedoelde aanvraag is geopend.

Datum van aanplakking

Openingsdatum van het onderzoek

Plaats, datum en uur van de sluiting van het onderzoek : (slotzitting van het openbaar onderzoek)

Geschreven  opmerkingen kunnen gericht  worden aan :

20 oktober 2020

26 oktober 2020

10 december 2020 – 12 uur.

Administratief centrum- Milieu dienst

Koningin Astridlaan 18 b – 7850 EDINGEN

Stad Edingen

Administratief centrum

Koningin Astridlaan 18 b

te 7850 Edingen

De documenten liggen ter inzage vanaf de openingsdatum tot de sluitingsdatum van het onderzoek enkele op afspraak, elke werkdag tijdens de diensturen van 8 u 15 tot 12 uur en woensdag ook van 13 u 30 tot 16 uur of zaterdagochtend.

 

Als de raadpleging plaatsvindt op zaterdagochtend, moet de persoon die het dossier wenst in te kijken uiterlijk vierentwintig uur op voorhand afspraak maken bij Milieu Dienst - Claudine DECUYPER - 02/397.14.40.

 

Alle verdere informatie met betrekking tot dit openbaar onderzoek kan worden verkregen door contact met ons te nemen op het volgende adres:

     - Via e-mail: bGVnaXNsYXRpb24uZGNlbm4uZGdvM0BzcHcud2FsbG9uaWUuYmU=

     - Per post geadresseerd aan de Direction des Cours d’Eau non navigables, Département du Développement, de la Ruralité                   et des Cours d’Eau et du Bien-être animal, avenue prince de Liège, 7 te 5100 JAMBES.

 

Opmerkingen kunnen tot de sluiting van het onderzoek binnen bovenbedoeld termijn schriftelijk of mondeling gericht worden aan de gemeentelijke administratie.

 

Klachten en opmerkingen kunnen schriftelijk gericht worden :

  • per brief aan : Stad Edingen – Konigin Astridlaan, 18b - 7850 EDINGEN.

- per mail aan : ZW52aXJvbm5lbWVudEBlbmdoaWVuLWVkaW5nZW4uYmU=

 

Mondelinge klachten en opmerkingen worden op afspraak ingediend bij de milieuadviseur of, bij gebreke daarvan, bij de daartoe afgevaardigde gemeentebeambte.