Persoonlijke hulpmiddelen

Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Navigatie

Navigatie
Menu de navigation
Document acties
U bent hier: Home / Nieuws / OPENBAAR ONDERZOEK voor de voortzetting van een fabriek.

OPENBAAR ONDERZOEK voor de voortzetting van een fabriek.

INRICHTINGEN MET INSTALLATIES OF ACTIVITEITEN

INGEDEELD KRACHTENS HET DECREET VAN 11 MAART 1999 BETREFFENDE DE MILIEUVERGUNNING

 

Betreft de aanvraag van de bvba GRANCO, Handelslaan, 27 te 7850 Edingen om een milieuvergunning klasse 2 te bekomen voor de voortzetting (met regularisatie en uitbreiding) van een fabriek voor de productie van rijstwafels gelegen Handelslaan, 27 te 7850 Edingen.

Het Gemeentecollege informeert de bevolking dat een openbaar onderzoek betreffende bovenbedoelde aanvraag is geopend.

Het openbaar onderzoek duurt 15 dagen.

 

Datum van aanplakking

Openingsdatum van het onderzoek

Plaats, datum en uur van de sluiting van het onderzoek (slotzitting van het openbaar onderzoek) Geschreven  opmerkingen kunnen gericht  worden aan:

24 juni 2019

01 juli 2019

15 juli 2019 – 11 uur

Administratief centrum

Milieu dienst

Koningin Astridlaan 18b

7850 Edingen

Stad Edingen

Administratief centrum

Koningin Astridlaan 18b

7850 Edingen

 

De documenten liggen ter inzage vanaf de openingsdatum tot de sluitingsdatum van het onderzoek, elke werkdag tijdens de diensturen van 8u15 tot 12u, woensdag ook van 13u30 tot 16uur en op zaterdagochtend, op afspraak.

Als de raadpleging plaatsvindt op zaterdagochtend, moet de persoon die het dossier wenst in te kijken uiterlijk vierentwintig uur op voorhand afspraak maken bij Milieu Dienst – Claudine DECUYPER - 02/397.14.40.

Technische uitleg over het project kan verkregen worden bij de aanvrager, de milieuadviseur of, bij gebreke daarvan, bij het gemeentecollege of de daartoe afgevaardigde gemeentebeambte, de technische ambtenaar van de Waalse overheidsdienst.

Opmerkingen kunnen tot de sluiting van het onderzoek binnen bovenbedoeld termijn schriftelijk of mondeling gericht worden aan de gemeentelijke administratie.

Mondelinge klachten en opmerkingen worden op afspraak ingezameld door de milieuadviseur of, bij gebreke daarvan, door de daartoe afgevaardigde gemeentebeambte.

De overheid die bevoegd is om te beslissen over de aanvraag die het voorwerp uitmaakt van dit openbaar onderzoek is het gemeentecollege van Edingen.

Opgemaakt te Edingen op 20 juni 2019.

 

De Directeur generaal,                     Het Gemeentecollege,

 Rita VANOVERBEKE                     Olivier SAINT-AMAND

                                                             Burgemeester