Persoonlijke hulpmiddelen

Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Navigatie

Navigatie
Navigation menu
Document acties
U bent hier: Home / Nieuws / OPENBAAR ONDERZOEK - voor het opzetten en exploiteren van vier windturbines

OPENBAAR ONDERZOEK - voor het opzetten en exploiteren van vier windturbines

OPENBAAR ONDERZOEK

 

INRICHTINGEN MET INSTALLATIES OF ACTIVITEITEN

INGEDEELD KRACHTENS HET DECREET VAN 11 MAART 1999 BETREFFENDEDE MILIEUVERGUNNING

Betreft de aanvraag van EOLY ENERGY S.A, Villalaan 96 à 150 HALLE, om een een gecombineerde vergunning klasse 1 te bekomen voor het opzetten en exploiteren van vier windturbines in de gemeenten Silly (3 windturbines) en Enghien (1 windturbine), langs de autosnelweg A8/E429, op straat van Petit Bruxelles s/n 7830 SILLY/BASSILLY en tussen straat Manhove en straat Horlebecq - 7850 ENGHIEN/MARCQ

 

Installaties en activiteiten

I001 Windturbine 1 4220 kW P005

I002 Statische transformator1 4000kVA P005

I003 Windturbine 2 4220 kW P018

I004 Statische transformator 2 4000 kVA P018

I005 Windturbine 3 4220 kW P010

I006 Statische transformator 3 4000kVA P010

I007 Windturbine 4 4220 kW P008

I008 Statische transformator 4 4000 kVA P008

 

Het Gemeentecollege informeert de bevolking dat een openbaar onderzoek betreffende bovenbedoelde aanvraag is geopend.

 

Datum van aanplakking

Openingsdatum van het onderzoek

Plaats, datum en uur van de sluiting van het onderzoek : (slotzitting van het openbaar onderzoek)

Geschreven opmerkingen kunnen gericht worden aan :

12 oktober 2020

19 oktober 2020

17 november 2020 – 10 uur.

Administratief centrum- Milieu dienst

Koningin Astridlaan 18 b – 7850 EDINGEN

Stad Edingen

Administratief centrum

Koningin Astridlaan 18 b

te 7850 Edingen

 

De documenten liggen ter inzage in het administratief centrum vanaf de openingsdatum tot de sluitingsdatum van het onderzoek, elke werkdag tijdens de diensturen van 8.15 uur tot 12 uur en woensdag ook van 13.30 uur tot 16 uur of op zaterdagochtend.

Als de raadpleging plaatsvindt op zaterdagochtend, moet de persoon die het dossier wenst in te kijken uiterlijk vierentwintig uur op voorhand afspraak maken bij Dienst Milieu – Mevrouw Claudine DECUYPER, milieuadviseur - 02/397.14.40 – ZW52aXJvbm5lbWVudEBlbmdoaWVuLWVkaW5nZW4uYmU=

 

Opmerkingen kunnen tot de sluiting van het onderzoek binnen bovenvermeld termijn schriftelijk of mondeling gericht worden aan de gemeentelijke administratie.

 

Mondelinge klachten en opmerkingen worden op afspraak ingezameld door de milieuadviseur of, bij gebreke daarvan, door de daartoe afgevaardigde gemeentebeambte.

 

Technische uitleg over het project kan verkregen worden bij :

 

  • EOLY ENERGY SA, Villalaan, 96 te 1500 HALLE - 02/363.55.45 – b2xpdmllci5tYXNzaW5AY29scnV5dGdyb3VwLmNvbQ== ;
  • de technische ambtenaar en de gedelegeerde ambtenaar, Place du Béguinage, 16 te 7000 MONS – 065/32.82.11 ;
  • de milieuadviseur, de adviseur voor ruimtelijke ordening of, bij gebreke daarvan, bij het gemeentecollege of de daartoe afgevaardigde gemeentebeambte.

 

De overheid die bevoegd is om te beslissen over de aanvraag die het voorwerp uitmaakt van dit openbaar onderzoek is de technische ambtenaar en de afgevaardigde ambtenaar van het Waals Gewest.

Meer infos