Persoonlijke hulpmiddelen

Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Navigatie

Navigatie
Navigation menu
Document acties
U bent hier: Home / Nieuws / UPDATE - Transitiehuis in Edingen

UPDATE - Transitiehuis in Edingen

Transitiehuis in Edingen : verandering van plaats voor de infovergadering van 11 september !

 

Beste Edingenaars,

Gezien het grote aantal verwachte mensen voor de infovergadering van 11 september, informeert de Stad Edingen u dat het Gemeentecollge beslist heeft de plaats te wijzigen om u in de best mogelijke omstandigheden te verwelkomen.

De infovergadering zal doorgaan in de Acaciazaal, om 19u30 aan de ingang van het Park.

We danken u voor uw begrip.

 

Contactgegevens voor het infomoment: Y29tbXVuaWNhdGlvbkBlbmdoaWVuLWVkaW5nZW4uYmU=

 

Vanaf dit jaar worden de eerste transitiehuizen in België geopend. Daarmee zet België naar voorbeeld van andere Europese landen zijn eerste stappen naar een moderner detentiebeleid. Naast Mechelen koos de federale overheid ook voor Edingen om vanaf januari 2020 het nieuwe initiatief te huizen.

Als gemeente willen we graag onze burgers goed informeren over dit nieuwe initiatief. Daarom nodigt de Stad Edingen de Edingenaren uit op een infomoment op 11 september om 19u30 in de Acaciazaal, aan de ingang van het Park. Daar lichten de verschillende actoren van dit project (FOD Justitie, G4S Care en gevangenis van Leuze) de volledige werking van het transitiehuis toe en beantwoorden ieders persoonlijke vragen. Omdat we u niet tot dan op uw honger willen laten zitten, beantwoorden we alvast enkele veelgestelde vragen:

 

Wat is een transitiehuis?

Transitiehuizen zijn kleinschalige woonvoorzieningen  waar een vijftiental gedetineerden het laatste deel van hun straf uitzitten. Ze hebben als doel om de re-integratie van gedetineerden in de maatschappij te vergemakkelijken en zo de kans op herval in criminele activiteiten te verlagen. Gedetineerden leren er opnieuw dagelijkse taken opnemen en worden begeleid door gespecialiseerde medewerkers in hun inspanningen tot re-integratie.

 

 Waarom integreert de FOD Justitie het concept transitiehuizen in België?

Net zoals in Nederland, hebben transitiehuizen in België de ambitie om een positief project te zijn dat een meerwaarde wil bieden aan de maatschappij. Transitiehuizen maken deel uit van het streven naar meer differentiatie in het detentiebeleid, dat werd vooropgesteld door minister van Justitie Koen Geens in het Masterplan ‘Gevangenissen en internering’ van 18 november 2016.

 

Welke gedetineerden kunnen verblijven in een transitiehuis?

Niet alle gedetineerden komen zomaar in aanmerking om te verblijven in een transitiehuis. Het gevangeniswezen stelt verschillende parameters op waar gedetineerden aan moeten voldoen, onder

meer om de veiligheid van de omgeving te waarborgen. Enkel gedetineerden met een lage risicofactor zullen daarom de kans krijgen om het laatste deel van hun detentie in transitiehuizen te verblijven.

 

Wie baat de transitiehuizen uit?

Het Ministerie van Justitie koos voor G4S Care en Exodus Nederland om de eerste transitiehuizen uit te baten. Deze organisaties hebben niet alleen een uitgebreide ervaring in het beveiligingsdomein, maar ook een visie en aanpak gericht op het versterken van het actief burgerschap en de zelfredzaamheid van gedetineerden.

 

Welke implicaties hebben de transitiehuizen voor de lokale politie en sociale werkers van het OCMW?

In transitiehuizen zullen gekwalificeerde experts samenwerken met gevangenen om weer in contact te komen met de samenleving en zin te geven aan hun leven. Dit maatschappelijk werk valt niet onder de verantwoordelijkheid van het OCMW. Gevangenen worden 24/7 bewaakt, gecontroleerd en begeleid door G4S Care. Politie en lokale autoriteiten zullen regelmatig worden geïnformeerd, maar niet worden gevraagd voor eender welke taak. Als gevangenen de regels van het transitiehuis niet respecteren, worden ze onmiddellijk teruggenomen door de partnergevangenis (Gevangenis van Leuze).