Outils personnels

Aller au contenu. | Aller à la navigation

Navigation

Navigation
Menu de navigation
Actions sur le document
Vous êtes ici : Accueil / Mijn stad / Beleid / Gemeentelijke college

Gemeentelijke college

Olivier SAINT-AMAND

burgemeester (ECOLO)

Zilverstraat, 19 7850 Edingen

0492/27.24.01

02/397.14.69

bourgmestre@oliviersaintamand.be

Veiligheid en openbare orde
Park en toerisme
Cultuur
Burgerparticipatie
Transversaal strategisch plan
communicatie

Permanence : De Burgemeester heet u welkom in het Administratief Centrum op afspraak (02 / 397.14.11).

Jean-Yves STURBOIS

(EN MOUVEMENT)

Aatsesteenweg, 85 - 7850 Edingen

0477/28.74.79

jysturbois@hotmail.com

Werken (ontwikkeling van openbare ruimte, openbare netheid, begraafplaatsen, natuur in de stad)
Mobiliteit 
Landbouw, plattelandsontwikkeling en slowfood
Citaslow 
Stedelijke renovatie
Burgerparticipatie

Permanence : De wethouder verwelkomt u elke werkdag, in zijn kantoor in het administratief centrum, op afspraak.

Nathalie VAST

(LB-Ecolo)

nathalie.echevine@gmail.com

Sociale cohesie en solidariteit (gezondheid, werkgelegenheid, gelijke kansen, gendergelijkheid, interculturaliteit, Noord-Zuid-samenwerking, armoedebestrijding, gezinnen)
Elders
Vrije Tijd
Openbare lezing
Digitale openbare ruimte

Christophe DEVILLE

(PS)

Zilverstraat, 63 7850 Edingen

0495/23.24.81

christophe.deville.echevin@gmail.com

Sport en Jeugd
Gemeentelijke personeel en menselijke hulpbronnen
Toerisme en historisch erfgoed
Dierenwelzijn

Francis DE HERTOG

(EN MOUVEMENT)

Rue Belle, 36 - 7850 Enghien

0476/89.9981

francis.dehertog@gmail.com

Bevolking en burgerlijke staat
Cultuur
Handel en lokale ontwikkeling
Regionale planning en stadsplanning
Public Relations (twinning en patriottische verenigingen)
Aanbidding en secularisme 

Pascal HILLEWAERT

CINQUIÈME ECHEVIN (ECOLO)

 

0475/76.05.38

hillewaert.echevin@gmail.com

 

Finances et synergies
Bâtiments communaux, logement et énergie
Informatique et Smart City
Développement économique

Dominique EGGERMONT

Voorzitter van het OCMW (ECOLO)

Rue d’Argent, 63 - 7850 Enghien

0479/85.17.91

christophe.deville@live.be

Park, milieu en klimaat
Vroege kinderjaren