Persoonlijke hulpmiddelen

Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Navigatie

Navigatie
Navigation menu
Document acties
U bent hier: Home / Mijn stad / Gemeentediensten / Afdeling communicatie / De actieprogramma's voor de rivieren via een geïntegreerde en sectorale aanpak (PARIS 2022-2027)

De actieprogramma's voor de rivieren via een geïntegreerde en sectorale aanpak (PARIS 2022-2027)

Het  Gemeentecollege informeert de bevolking dat een openbaar onderzoek naar de ontwerpen van “Actieprogramma's voor rivieren via een geïntegreerde en sectorale aanpak” en naar het milieueffectenrapport (RIE) betreffende deze projecten is geopend.

 

De actieprogramma’s (als in het opschrift vermeld) worden omschreven voor elk onderstroomgebied dat Wallonië rijk is. Voor elk vak van elke waterloop worden in deze actieprogramma’s sleutelelementen (overstromingen, biodiversiteit, economie, sociaal-culturele onderdelen) en beheersdoelen vastgesteld. Dankzij deze plannen worden de acties die op onze rivieren gevoerd dienen te worden, gepland en opgevolgd, in samenhang met beheersplannen per stroomgebiedsdistrict (Plans de Gestion par District Hydrographique – PGDH) en de beheersplannen voor overstrominsgrisico’s (Plans de Gestion des Risques d’Inondation – PGRI). 

 

 

De PARIS-projecten en het milieueffectrapport (MER) zijn beschikbaar en kunnen worden gedownload van de website: enquetepublique-paris.wallonie.be

De documenten kunnen op afspraak bij het gemeentebestuur worden geraadpleegd vanaf de datum van opening van het openbaar onderzoek tot de sluitingsdatum van het onderzoek, elke werkdag tijdens de openingsuren van 8.15 tot 12.00 uur, ook op woensdag van 13.30 tot 16.00 uur of op zaterdagochtend.

Wanneer de raadpleging op zaterdagochtend plaatsvindt, moet de persoon die het dossier wenst te raadplegen, uiterlijk vierentwintig uur op voorhand een afspraak maken met de Milieudienst - Mevrouw Claudine DECUYPER - 02/397.14.40

Alle aanvullende informatie over dit openbaar onderzoek kan worden verkregen bij de milieuadviseur of de daartoe gemachtigde gemeenteambtenaar.  

Iedere burger heeft de mogelijkheid om binnen bovengenoemde termijn, tot het einde van het onderzoek, zijn of haar opmerkingen kenbaar te maken:

- via een formulier dat online beschikbaar is op de website: enquetepublique-paris.wallonie.be ;

- per e-mail aan het volgende adres: ZW5xdWV0ZXB1YmxpcXVlLnBhcmlzQHNwdy53YWxsb25pZS5iZQ== ;

- aan de milieuadviseur (schriftelijke of mondelinge opmerkingen) of, bij gebreke daarvan, aan de daartoe gemachtigde gemeenteambtenaar.

Het openbaar onderzoek vindt plaats van 15 september 2022 tot 31 oktober 2022.