Persoonlijke hulpmiddelen

Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Navigatie

Navigatie
Navigation menu
Document acties
U bent hier: Home / Mijn stad / Gemeentediensten / Afdeling communicatie / Ontwerp van de derde van beheersplannen voor de Waalse stroomgebiedsdistricten (cyclus 2022-2027)

Ontwerp van de derde van beheersplannen voor de Waalse stroomgebiedsdistricten (cyclus 2022-2027)

 

Het college deelt de bevolking mee dat, in het kader van de Europese richtlijn (2000/60/EG) inzake geïntegreerd waterbeheer, het ontwerp van de derde van beheersplannen voor de Waalse stroomgebiedsdistricten (cyclus 2022-2027) op verzoek van de Waalse regering het voorwerp uitmaakt van een openbaar onderzoek.

Het openbaar onderzoek duurt 6 maanden.

Datum van aanplakking

Openingsdatum van het onderzoek

Plaats, datum en uur van de sluiting van het onderzoek (slotzitting van het openbaar onderzoek)

Geschreven  opmerkingen kunnen gericht  worden aan:

27 oktober 2022

02 november 2022

02 mei 2023 – 10 uur

Administratief centrum

Milieu dienst

Koningin Astridlaan 18b

7850 Edingen

Stad Edingen

Administratief centrum

Koningin Astridlaan 18b

7850 Edingen

ZW52aXJvbm5lbWVudEBlbmdoaWVuLWVkaW5nZW4uYmU=

 

De documenten liggen ter inzage vanaf de openingsdatum tot de sluitingsdatum van het onderzoek, enkele op afspraak, elke werkdag tijdens de diensturen van 8u15 tot 12u en woensdag ook van 13u30 tot 16uur of zaterdagochtend.

Als de raadpleging plaatsvindt op zaterdagochtend, moet de persoon die het dossier wenst in te kijken uiterlijk vierentwintig uur op voorhand afspraak maken bij Dienst Milieu – Mevrouw Claudine DECUYPER, milieuadviseur - 02/397.14.40 – ZW52aXJvbm5lbWVudEBlbmdoaWVuLWVkaW5nZW4uYmU=

Het dossier kan ook worden geraadpleegd op Internet via de volgende link: http://eau.wallonie.be

Mondelinge waarnemingen worden verzameld op aanwijzing van de milieuadviseur of, bij gebreke daarvan, door de daartoe gemachtigde gemeenteambtenaar (zie kader hierboven).

 

Belanghebbenden kunnen hun opmerkingen online of per e-mail indienen en bij de WOD LNHM om een technische toelichting bij de projecten vragen:

 

Project van het derde Waalse beheersplannen 2022-2027

Per e-mail: ZWF1QHNwdy53YWxsb25pZS5iZQ== of per post aan de Waalse Overheidsdienst

Secretariaat van de Directie Onbevaarbare Waterlopen,

WOD LNHM

Avenue Prince de Liège, 7 - 5100 JAMBES