Persoonlijke hulpmiddelen

Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Navigatie

Navigatie
Navigation menu
Document acties
U bent hier: Home / Mijn stad / Gemeentediensten / Bijdragen en taksen / Taksen

Taksen

Huisvuil

Tarief:

 • gezin: € 179.73
 • koppel (twee personen): € 119.82
 • alleenstaande: € 59.91

 

Het statuut wordt bepaald op basis van de lijst van gezinnen van de gemeente op 1 januari van het boekjaar. Die lijst wordt aangeleverd door het rijksregister. Personen die beschikken over een leefloon (lijst van de OCMW) worden van de lijst geschrapt en vrijgesteld van taksen.

De handelaars worden geteld aan de hand van een controle op het terrein en inlichtingen van de KBO. Als ze bewijs van een contract met een particulier bedrijf kunnen voorleggen op 1 januari van het boekjaar, worden ze vrijgesteld van de taks. Als eenzelfde gebouw onderdak biedt aan zowel een privéhuishouden als een commerciële activiteit, is alleen de gezinstaks verschuldigd.

 

  Alleenstaande Koppel (twee personen) Gezin
Gratis vuilniszakken 10 van 30 liter 10 van 60 liter 20 van 60 liter

Aantal gratis openingen van afgiftepunten

10 de 30 liter

20 de 30 liter 30 de 30 liter

 

U kunt zakken aankopen bij bepaalde handelaars van de gemeente.

Bankkantoren

Tarief: € 482/kantoor

Niet-bebouwde percelen

Tarief: € 25 per lopende meter aan de openbare weg met een maximum van € 446 per perceel

Tweede verblijfplaats

Tarief:

 • € 723 per tweede verblijfplaats
 • € 120 als de tweede verblijfplaats op een camping ligt
 • € 60 voor een studentenverblijf

Nachtwinkels

Tarief: € 3.015 per jaar en per vestiging.

Wedkantoren

Tarief: € 62 per maand of gedeelte van de maand

Motorkracht

Tarief: € 8 per kw

Ongeadresseerde reclame

Tarief:

 • 0 tot 10 g - € 0,0131 per exemplaar
 • > 10 g tot 40 g - € 0,035
 • > 40 g tot 225 g - € 0,0527
 • > 225 g – € 0,094
 • Gratis regionale pers: € 0,007/exemplaar

Vaste reclameborden

Tarief: € 0,76/dm². Als de oppervlakte minder dan 100 dm2 bedraagt, wordt ze op 100 dm2 gebracht. De taks wordt verdubbeld als het bord is uitgerust met een elektronisch of mechanisch scrollsysteem of als het bord verlicht wordt of licht geeft. De taks wordt verdrievoudigd als het bord is uitgerust met een elektronisch of mechanisch scrollsysteem en als het bord verlicht wordt of licht geeft.

Voor deze taksen wordt er een aangifteformulier verstuurd naar de belastingbetalers op wie de taks van toepassing is. Zij worden verzocht om het binnen de vastgelegde termijn terug te sturen of vóór de verdeling in het geval van reclamedrukwerk.

Een eerste vaststelling wordt gedaan op basis van de teruggestuurde verklaringen.

De belastingplichtigen die geen verklaring hebben teruggestuurd, worden via aangetekende brief verzocht om die binnen 30 dagen na verzending hiervan terug te sturen.

Handelsvestigingen

Tarief: € 4,5 per m² netto commerciële oppervlakte boven 400m²

Parkeren in de blauwe zone

Tarief: € 15 per halve dag

Taks op de teraardebestelling

Tarief: € 380 voor personen die niet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van de gemeente

Taks op steengroeven

Tarief: € 579 per jaar

Taks op leegstaande woningen

Tarief: € 182 per lopende meter gevel van het gebouw. Elke begonnen meter dient volledig betaald te worden.

Taks op het onderhoud van alle afvoersystemen van afvalwater

Tarief:

 • € 30/jaar voor gezinnen en handelaars opgeteld op 1 januari van het boekjaar.
 • € 15 als het vastgoed op 1 januari van het boekjaar uitgerust is met een individueel zuiveringsstation dat aangegeven is bij onze milieudienst.

Als eenzelfde gebouw onderdak biedt aan zowel een privéhuishouden als een commerciële activiteit, is alleen de gezinstaks verschuldigd.

Beroep aantekenen voor alle taksen

Belastingbetalers die zich benadeeld voelen door de taks, kunnen beroep aantekenen bij het gemeentecollege binnen 6 maanden na het versturen van het aanslagbiljet.