Persoonlijke hulpmiddelen

Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Navigatie

Navigatie
Navigation menu
Document acties

Mobiliteit

Parkeren

 

We willen graag de handelaars ondersteunen bij hun activiteiten en daarnaast de toegankelijkheid van de stad en de mobiliteit van buurtbewoners en bezoekers verbeteren. Daarom werd het parkeren in de blauwe zone ingevoerd in alle straten van de stad. Bedoeling daarvan is het parkeeraanbod verhogen door wagens elkaar sneller te laten afwisselen. De nieuwe parkeerplan is door de Gemeenteraad goedgekeurd op 14 december 2017 en is van kracht geworden sinds 28 mei 2018. Deze plan voorziet een blauwe zone met 2 verschillende parkeertijden:

• Blauwe zone 2u: deze zone is van toepassing in de straten rond winkels waar prioriteit wordt gegeven aan parking voor klanten. De blauwe zone 2u is van toepassing van maandag tot zaterdag tussen 9u en 18u.

• Blauwe zone 4u: deze zone omringt de blauwe zone 2h. De blauwe zone 4u is van toepassing van maandag tot vrijdag tussen 9u en 16u.

Parkeren in de 2 zones is gratis voor een bepaalde duur van 2u of 4u mits een reglementaire parkeerschijf te gebruiken. De parkeerschijf moet zichtbaar aan uw voorruit geplaatst worden en moet uw aankomsttijd aangeven (de pijl moet op de lijn na het moment van aankomst geplaatst worden). Buiten de geautoriseerde parkeerperiode van 2u of 4u (volgens parkeerzone) of indien parkeerschijf niet zichtbaar is, bent U in overtreding en een boete van 25€ zal U aangerekend worden.

In de blauwe zone 4u, wordt het parkeren van bewoners en werknemers vergemakkelijkt door de verstrekking van parkeerkaarten of bewonerskaarten, dat toegang geeft aan parkeren zonder tijdslimiet.

• De parkeerkaart ‘’bewoners’’ is verstrekt aan inwoners van Edingen, Lettelingen en Mark en is geldig voor een bepaalde sector van de blauwe zone 4u. Deze kaart kan U bekomen aan de jaarlijkse prijs van 25€.

• De parkeerkaart voor ‘’professionelen’’ geldt voor personen die niet in Edingen, Lettelingen of Mark wonen en waarvan de werkplaats in de blauwe zone gelegen is. De kaart is enkel geldig voor de sector waar de professionele activiteit zich bevindt. De parkeerkaart is uitgegeven aan een jaarlijkse prijs van 50€.

Parkeerplaats

 

Om een dichte en aantrekkelijke commerciële activiteit in stand te houden en de toegankelijkheid en mobiliteit van bewoners en bezoekers te verbeteren, heeft de stad Edingen de blauwe zone ingesteld in alle straten van het stadscentrum en in de station wijk tot aan de wijk Val-Lise.

Het doel van de blauwe zone is om ervoor te zorgen dat er meer parkeerplaatsen vrijkomen in het centrum door het stimuleren van de rotatie van de voertuigen.

Het nieuwe parkeerplan in Edingen voorziet in een blauwe zone met 2 verschillende parkeertijden:

  • De blauwe zone "winkels en diensten" = blauwe zone 2 uur

 

  • De "residentiële" blauwe zone = blauwe zone 4h

Ze worden in donkerblauw en geel weergegeven op de bijgevoegde kaart.

 

Klik hier om de kaart te bekijken.

Parkeren in beide zones is gratis voor een vaste periode van 2 of 4 uur, mits u gebruik maakt van een gewone parkeerschijf. De schijf moet zichtbaar achter de voorruit worden geplaatst en moet het tijdstip van aankomst aangeven (plaats de schijfpijl op de lijn die volgt op die van uw aankomsttijd). Indien de periode van 2 uur of 4 uur wordt overschreden (afhankelijk van het parkeerterrein) of indien de schijf niet zichtbaar is aangebracht, zal de eigenaar van het voertuig een vergoeding van 25€ moeten betalen.

 

Blauwe zone "winkels en diensten" (2uur)

 

De blauwe zone 2 uur is van toepassing in de straten bij winkels en diensten en waar voorrang wordt gegeven aan het parkeren van klanten. De beperkte duur van 2 uur laat een snelle rotatie toe (gemiddeld 7 verschillende beroepen per dag voor dezelfde parkeerplaats).

De blauwe zone 2 uur omvat de Montgomerystraat (van de Augustijnenstraat tot de Grote Plaats), een deel van de Grote Plaats (in het verlengde van de Montgomerystraat en tegenover het Stadhuis), Brusselstraat, Hernestraat, het centrum van de Oude Markt Plaats, de parkeerplaats voor het station, de parking van het administratief centrum en de parking voor de polikliniek.

De blauwe zone 2 uur is van toepassing van maandag tot en met zaterdag van 9 uur tot 18 uur in de straten in DONKERBLAUW op de kaart.

 

Blauwe "residentiële" wijk (4 uur)

 

De blauwe zone 4 uur omringt de blauwe zone 2 uur. In de straten wordt het parkeren voor bewoners en werknemers vergemakkelijkt door de uitgifte van parkeer- of bewonerskaarten. Het bezit van een bewoners- of parkeerkaart geeft u de mogelijkheid om zonder tijdsbeperking te parkeren.

De blauwe zone 4 uur is van toepassing van maandag tot en met vrijdag van 9 uur tot 16 uur in de straten in GEEL op de kaart.

 

Parkeerkaarten

 

De parkeerkaart is een "virtuele kaart" gekoppeld aan uw voertuig. Dit betekent dat u geen parkeerkaart ontvangt die achter de voorruit van uw voertuig moet worden aangebracht. Het is uw kenteken, gecodeerd in een elektronisch systeem, dat als parkeerkaart fungeert. Onze controleurs zijn uitgerust met een lezer die uw nummerplaat scant en onmiddellijk controleert of het voertuig een geldige parkeervergunning heeft op de plaats waar het geparkeerd staat.

Er zijn verschillende soorten parkeerkaarten beschikbaar, de belangrijkste zijn hieronder opgesomd:

 

  1. De parkeerkaart voor bewoners

 

Met deze kaart kunt u zonder tijdslimiet parkeren enkel in de gedefinieerde sector van de blauwe zone 4 uur. De parkeerkaart voor bewoners wordt afgegeven voor een prijs van 25€ per voertuig:

 

  • Aan de leden van huishoudens die gedomicilieerd zijn in de straten die zich in de blauwe zone bevinden;

 

De kaarten die worden uitgegeven voor bewoners die in de "intra-muros" sector wonen, zijn geldig in de "intra-muros" sector alsook in "station" sector, met uitzondering van de blauwe zone 2 uur.

De kaarten die worden uitgegeven voor inwoners van de sector "station" zijn enkel geldig in de sector "station", met uitzondering van de blauwe zone 2 uur.

 

  • Aan de leden van huishoudens die in Edingen, Mark en Lettelingen buiten een blauwe zone wonen.

 

De kaarten die worden uitgegeven voor inwoners van Edingen, Mark en Lettelingen die niet in de blauwe zone gedomicilieerd zijn, zijn geldig in de "station" sector. Voor degenen die in de "intra-muros" sector werken, zijn de kaarten geldig in de "intra-muros" sector.

 

  1. De parkeerkaart voor professionelen

 

Deze kaart is bestemd voor personen die niet in Edingen, Mark of Lettelingen wonen en waarvan de werkplaats zich in een straat in de blauwe zone bevindt. Het maakt het mogelijk om te parkeren in de blauwe zone van de sector waar de werkplek zich bevindt, behalve in de blauwe zone 2 uur.

De "professionele" parkeerkaart wordt afgegeven voor een prijs van 50 euro per voertuig.

 

Hoe kunt u uw "bewoner" of "professionele" parkeerkaart verkrijgen?

→ Je woont in Edingen, Mark of Lettelingen

U kunt een parkeerkaart "bewoner" aanvragen via het bijgevoegde formulier.

→ Je woont niet in Edingen, Mark of Lettelingen maar je werkt in Edingen in een straat in de blauwe zone

U kunt een "professionele" parkeerkaart aanvragen

via het bijgevoegde formulier.

Link naar werkgeverscertificaat

 

 

Waar moet u uw formulier naartoe sturen?

Het formulier moet worden ingevuld en ondertekend (samen met de bewijsstukken indien het een nieuwe aanvraag betreft) en teruggestuurd naar Stad Edingen – Ter attentie van Dienst Mobiliteit – Koningin Astridlaan, 18 B - 7850 EDINGEN.

Het is niet nodig om naar het gemeentehuis te gaan om uw formulier in te dienen. Het formulier en de bijlagen kunnen per e-mail worden verzonden.

Gebruik elektronische middelen om uw formulier te verzenden: bW9iaWxpdGVAZW5naGllbi1lZGluZ2VuLmJl

 

Betaling van de kaart

 

Zodra uw aanvraag voor een parkeerkaart (bewoner of professioneel) volledig is en gevalideerd door onze diensten, sturen wij u een betalingsbericht per post.

Betalingen worden alleen gedaan door middel van een overschrijving. Het is belangrijk om de gestructureerde communicatie te gebruiken.

Voor een parkeerkaart "bewoner" bedraagt de prijs 25 € per voertuig.

Voor een "professionele" parkeerkaart bedraagt de prijs 50 € per voertuig.

Uw kaart wordt geactiveerd zodra wij uw betaling hebben geregistreerd.

Er kan dus vertraging optreden tussen de indiening van uw aanvraag en de activering van uw kaart, afhankelijk van de tijd die nodig is om uw formulier en uw betalingsinstelling te herzien.

 

 

Geldigheid van de kaart - verlenging

 

De parkeerkaart is geldig vanaf de datum van registratie van de betaling op de rekening van het Gemeentebestuur tot en met 31 december 2020.

De begunstigde van de parkeerkaart neemt op eigen initiatief de nodige stappen wanneer zijn kaart verloopt.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de mobiliteitsdienst op 02/397.14.28 of per e-mail: bW9iaWxpdGVAZW5naGllbi1lZGluZ2VuLmJl